Klassisk ballett

I timene fokuserer vi på klassisk danseteknikk, som også legger et viktig grunnlag for andre typer dans -spesielt moderne og jazz.

fra 6 år - skolealder

Klassen har en klar struktur som hovedsaklig består av oppvarming, øvelser ved stangen, øvelser i senter og over gulv. Vi lærer posisjoner, retninger, piruetter, hopp, stilarter, takt og rytme. 
De aller yngste har lek integrert i klassen.


Klassisk ballett er meget bra trening for kroppsholdning og kroppsbeherskelse. Klassisk ballett er essensiell for de som virkelig ønsker fremgang i alle dansestiler.
 Vi anbefaler alle elever fra grad 2 og oppover å gå to ganger i uken for enda mer kontinuitet i treningen.