w

Skolerute 2019/2020

På Pias følger vi skoleruta og har fri fra undervisning når det er fri fra skolen.

21.09.201611:09 Cecilie Haugseth

Oppstart høstsemester uke 35 (26.-30. august)

Høstferie hele uke 41 (07. t.o.m 11. oktober)

Undervisningsfri fredag 22. november 2019

Foreldreuke 2.-6. desember 2019

Nøtteknekkeren (kun kompanier) 12. og 13. desember 2019

Oppstart etter nyttår: Mandag 6. januar 2020

Vinterferie: Uke 10 (2. t.o.m 6.mars)

Øvingshelg før forestilling: 21. og 22.mars

Undervisningsfri, alle elever: 23. og 24. mars

Prøver til elevforestilling: 25. og 26. mars

Elevforestilling: 27. og 28 . mars

Undervisningsfri: uke 14 (29.mars t.o.m 3.april)

Påskeferie 6.april t.o.m 14. april 2019

Elevfri 21. og 22.mai 2020

Foreldreuke: 15. - 21.mai 2020

Sommerkurs: 8. t.o.m 12. juni