w

Skolerute 2019/2020

På Pias følger vi skoleruta og har fri fra undervisning når det er fri fra skolen.

Skolerute 2019/2020
21.09.201611:09 Cecilie Haugseth

Oppstart høstsemester uke 35 (26.-30. august)

Høstferie hele uke 41 (07. t.o.m 11. oktober)

Undervisningsfri fredag 22. november 2019

Foreldreuke 9.-13. desember 2019

Oppstart etter nyttår: Mandag 6. januar 2020

Vinterferie: Uke 10 (2. t.o.m 6.mars)

Øvingshelg før forestilling: 28. og 29.mars

Øving i Stormen/ generalprøver: 1. og 2. april

Elevforestilling: 3. og 4. april

Undervisningsfri: uke 15 (6.april t.o.m 9.april)

Påskeferie 9.april - 14. april 2019

Elevfri 22.mai 2020

Foreldreuke: 15. - 21.mai 2020

Sommerkurs