Skolerute

På Pias følger vi skoleruta og har fri fra undervisning når det er fri fra skolen.

Oppstart høstsemester 29.august - 2.september
Høstferie 10. - 14. oktober
Undervisningsfri ( skolefri )  18.november
Foreldre Uke / Åpen uke  5. - 9. desember (Dette er siste undervisningsuke før jul )
Oppstart vårsemester 2023 9. - 13. januar
Vinterferie 27.februar-3. mars
Elevforestilling 22. - 25.mars  (forestillinger 24. og 25. mars )
Påskeferie 27. mars - 11.april
Undervisningsfri pga nasjonaldag / skolefri : 17. og 19. mai
Foreldre Uke / Åpen uke 22. - 26.mai