Barnedans

3 - 5 år
Superkids

Superkids er en time for barn som liker fart og rytme og er tilpasset alderen 4 - 5 år. Timen har et høyere tempo enn barnedansklassene våre og vi bruker pop og hip hop musikk.

Barnedans

Som i alle våre danseklasser er fokus på danseglede. Gjennom lek og kreative oppgaver får barna utforske bevegelser til musikk. Vi legger inn elementer fra klassisk ballett inn i barnedanstimene våre. Vi har barnedansklasser for barn i alderen 3-5 år.