Betingelser

Følgende betingelser godtar du når du melder deg på hos oss:

UNDER 18 ÅR: Om du er under 18 år må du få en foreldre/foresatt til å melde deg på.

BILDER/FILMER: Vi kan bruke bilder/filmer som blir tatt av elevene i klasser eller under forestillinger til å legge på nettsiden vår eller bruke i andre former for promotering av vårt studio. Kun seriøse bilder og filmer vil bli benyttet. Har dere noen innvendinger mot at bilder/filmer av dere eller deres barn blir brukt må dere gi oss skriftlig beskjed om dette.

AVMELDING: Fler og fler ønkser å danse hos oss, og mange av klassene er fullsatt før semesterstart. For å unngå at noen elever holder opp plass for andre har vi satt følgende regler for prøvetimer: Gamle elever får én gratis prøvetime på ny danseklasse om de vil prøve noe nytt/ gå emn ekstra klasse i uken. Nye elever får to gratis prøvetimer. 

Dersom du ikke ønsker å benytte plassen, må du gi skriftlig beskjed til post@piasballett så snart som mulig.

Regler for avmelding nye elever:

1. og 2. uke av semesteret - gratis
Avmelding etter 3. uke av semesteret - betal kr. 200,-
Avmelding etter 4. uke av semesteret - betal kr. 300,-
Avmelding etter 5. uke av semesteret - hele semesteravgiften må betales

Regler for avmelding gamle elever:
Avmelding etter 1. uke av semesteret - betal kr. 200,-
Avmelding etter 2. uke av semesteret - betal kr. 300,-
Avmelding etter 3. uke av semesteret - hele semesteravgiften må betale

Ved uforutsette hendelser (for eksempel en pandemi) som fører til hel eller delvis stengning av skolen i løpet av semesteret, blir ikke kursavgiften refundert. I et slikt tilfelle finne alternative løsninger på å undervise/ forlenge semesteret.