Aspirantkompaniene

Aspirantkomaniet

Vi har to aspirantkompani. Begge er med på den årlige juleforestillingen og er også med å danser på oppdrag og eventer i byen. Aspirantkompaniene har egne øvingstider, i tillegg til klassene de tar på ettermiddag - og kveldstid.