w

Gradvis oppstart av undervisning i uke 21.

Korona-situasjonen
09.03.202013:49 Gry Anette Løvmo
Gradvis oppstart av undervisning.

Siden myndighetene nå begynner å gjenåpne samfunnet, ser vi på mulighetene til å starte opp undervisning igjen.

Vi vil fortsette å bidra til å begrense smitte og dette betyr at vi tar mange forhåndsregler. Mandag 11. mai publiseres en veileder for idretten, som spesifikt ser på barn- og ungdomsaktivitet som krever fysisk kontakt. Vi sender ut mail med informasjon til hver enkelt gruppe så snart vi har dette klart. Tidligst oppstart vil være i uke 21.

Vi gleder oss over muligheten til å kunne se dere igjen!

Smil fra alle oss på studio.

Illustrasjon av korona-virus