w

Gry Løvmo

Dansepedagog

16.08.201610:58 Liss Marie Jakobsen

Gry Løvmo født 1980 i Bodø


Gry har sin utdanning fra London, hvor hun fullførte sin Bachelor i moderne dans ved Trinity Laban. Hun har også studert ved faglærerutdanning for musikk, dans og drama ved Høyskolen i Bodø.
Etter endt utdanning har hun jobbet som utøvende scenekunstner og pedagog.
Gry har vært ansatt på Pias Ballettstudio siden 2010.