w

Skolerute 2018/2019

På Pias følger vi skoleruta og har fri fra undervisning da det er fri fra skolen

Skolerute 2018/2019
21.09.201611:09 Cecilie Haugseth

Oppstart høstsemester uke 35 (27.-31. august)

Høstferie hele uke 41 (08.-12. oktober)

Fridag fredag 16. november 2018

Foreldreuke 3.-7. desember 2018

Oppstart etter nyttår: Mandag 7. januar 2019

Vinterferie: 04.-08. mars 2019

Øvingshelg før forestilling: 30-31 mars 2019

Øving i Stormen/ generalprøver: 03-04 mars

Elevforestilling: 03-06 april 2019

Undervisningsfri: uke 14, 1-5 april

Påskeferie 15.april- 23. april 2019

2.pinsedag: mandag 08.-10. juni 2019 Elevfri 31.mai 2019

Siste undervisningsuke før sommerferie: uke 21. Mandag 20, - til fredag 24. mai 2019

Sommerkurs